Distribuční krabice

  • Lodní pobřežní rozvodná skříň

    Lodní pobřežní rozvodná skříň

    Lodní pobřežní rozvodná skříň (dále jen pobřežní rozvodná skříň) je speciálním zařízením pro zajištění lodního napájení instalovaným v přístavním terminálu.Zařízení je vhodné pro třífázový střídavý rozvodný systém s pracovní frekvencí 50-60Hz a jmenovitým pracovním napětím 220V/380V.