CEMS

  • CEMS (systém kontinuálního monitorování emisí)

    CEMS (systém kontinuálního monitorování emisí)

    Zařízení na měření emisí lodí je inovativní řešení pro spolehlivé měření emisí na lodích podle přílohy VI MARPOL a MEPC IMO.Zařízení je pro tuto aplikaci typově schváleno známými klasifikačními organizacemi.Měří SOx a CO2 před a za pračkami a NOx před a za závody SCR (selektivní katalytická redukce).Měřicí zařízení navržené pro použití na lodích se může pochlubit extrémně nízkými náklady na údržbu a moduly, které lze snadno vyměnit.